Подредба за настоящи отношения Таро на Уейт

Ако имате собствена колода и теглите карти с нея, тук може да публикувате картите и да ги пуснете за обсъждане.

Подредбата дава информация за настоящите отношения между партньорите: мисли, чувства, бъдеще, съвет на оракула/картите/как е най-добре да подходите; Картите в лявата колона се отнасят за партньора, в дясно за питащият. Позиция 1-положение/отношение във връзката на партньора. Какво са тези отношения за партньора; Позиция 2-положение /отношение във връзката на питащият. Какво са тези отношения за питащият; Позиция 3-чувства на партьора към питащият; Позиция 4-чувства на питащия към партньора; Позиция 5-мисли на партьора Позиция 6-мисли на питащия Позиция 7-бъдеще според партьора; Позиция 8-бъдеще според питащият; Позиция 9-съвет на оракула; Тълкуват се картите и по двойки съответно: 1 и 2 позиция; 3 и 4 позиция; 5 и 6 позиция; 7 и 8 позиция; След, като изтеглите подредбата и разберете настоящата ситуация, може да изтеглите отново подредбата, с въпрос какво ще се случи, ако изпълня съвета на оракула/как ще се промени ситуацията.

Изтеглете картите от Таротико