Да или Не Таро на Уейт

Където е Колелото там е отговорът. Ляво - 1 и 5 -да Горе - 2 и 6-може бе да Дясно - 4 и 8 -не Долу - 3 и 7- може би не При "може би "отговорите допълващата карта ,показва каква е причината за "може би-то"

Посочете реално /хартиени/ изтеглени карти