Подредба „ Път” с Таро колода

Подребата „Път” разкрива нна питащият истинският смисъл на неговият въпрос. Показва кои от решенията и постъпките са довели до настоящата ситуация. Дава съвет как питащият да се държи в бъдеще, за да не повтаря грешките от миналото. Може да се използва за всякакви области от живота/работа, любов, планове и т.н/ Лява колона: 1- показва вариантите и предупреждава за опасностите 2-Ум, съзнание, логично мислене. Представи, намерения, модели на поведение, които човек измисля за себе си. Рационално обяснение на ситуацията; 3-Подсъзнание, влечение, желания, извиращи от „сърцето”. Надежди и страхове. Емоционално обяснение на ситуацията. 4- Външното. Това, как човек възприема от околните неговата „фасада” Дясна колона-дава ни съвети относно последващото поведение: 5-Външното. Как ви възприемат околните. Показва ви начина, по който се изисква да се държите с околните; 6. Подсъзнателни импулси. Съвет, какви емоции е необходимо да се следват; 7. Осъзнаване на ситуацията. Съвет по какъв начин следва да се обмисли тя и да се направят изводи От книгата „Самоучител по Таро” на Хайо Банцхаф

Image

Подредба „ Път” с Таро колода

Design

Изберете карти

What I did

  • Design
  • HTML5/CSS3
  • CMS
  • Logo

Visit Website

Image

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam necessitatibus incidunt ut officiis explicabo inventore.

— Jean Hicks

Image

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam necessitatibus incidunt ut officiis explicabo inventore.

— Chris Stanworth