Виртуална Любов Таро на Уейт

Използва се за прогнозиране на интернет –връзките. Резултатът на предсказанието е до 6 месеца. 1.Какъв си представям своя партньор, с който общувам ? 2.Как той си ме преставя ? 3.Съответствам ли аз на неговата представа за мен? 4.Съответства ли той на моята представа за него? 5.Моит планове за отношенията. 6.Неговите планове. 7.Възможна ли е срещата? 8.Как тя ще повлияе на нашите отношения? 9.Резултат, извод за виртуалната връзка

Посочете реално /хартиени/ изтеглени карти