За - Против Таро на Уейт

Тази подредба се използва за анализ - какво ни помага и какво ни пречи в дадена ситуация, като така насочва вниманието ни към силните и слабите ни страни, към правилните и погрешните ни стъпки. Карта 1 - това което ни помага, карта 2 - това което ни пречи.

Посочете реално /хартиени/ изтеглени карти